Witamy na stronie czasopisma naukowego

ISSN 2543-8379

O czasopiśmie

„UR Journal of Humanities and Social Sciences” to kwartalnik naukowy wydawany przez Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Dyscypliną wiodącą dla kwartalnika jest historia.


Do publikacji na łamach kwartalnika artykułów naukowych, polemik, źródeł,  recenzji i sprawozdań zapraszamy naukowców reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe, których zainteresowania badawcze mieszczą się w obszarze nauk humanistycznych.


Gwarancją wysokiego poziomu prezentowanych w kwartalniku prac są: system podwójnego anonimowego recenzowania (double-blind review process), przestrzeganie zasad wykluczających zjawiska ghostwriting i guest authorship, zespół redaktorów tematycznych stanowiących pierwszych wewnętrznych recenzentów zgłaszanych do publikacji tekstów.


Wszystkie materiały przesłane do redakcji  poddawane są na etapie desk review  procedurze antyplagiatowej.


Standardy etyki publikacyjnej i rzetelności naukowej obowiązujące w Kwartalniku są zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics)


 Czasopismo "UR Journal of Humanities and Social Sciences" zostało ujęte w Wykazie Czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z przypisaną liczbą 70 punktów za opublikowany w Kwartalniku artykuł.


Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach IndexCopernicus, CEJSH,  DOAJ, Journal Seek


Czasopismo było beneficjentem programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie czasopism naukowych" w latach 2019-2020. 


Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej oraz elektronicznej, wersją podstawową jest wersja elektroniczna, językami publikacji są język polski i angielski

Redakcja

REDAKCJA:


Paweł GRATA – redaktor naczelny

Katarzyna FLISAK – sekretarz redakcji

Jarosław KINAL – członek redakcji


RADA NAUKOWA: 

 

Laura ARDELEAN (Uniwersytet Oradejski)

Aleksander BOBKO (Uniwersytet Rzeszowski)

Sylwester CZOPEK (Uniwersytet Rzeszowski)

Andrij GORBACHYK (Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie)
Damian GUZEK (Uniwersyet Śląski w Katowicach)

Agnieszka HESS (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Petr JÜPTNER (Uniwersytet Karola w Pradze)

Janusz KALIŃSKI (Szkoła Główna Handlowa)

Sławomir KAMOSIŃSKI (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Jozef KAPOSZTA (Uniwersytet Św. Stefana w Godollo)

Despina KARAKATSANI (Uniwersytet Peloponeski, Korynt)

Olga KUTSENKO (Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie)

Markijan MALSKI (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)

Wojciech MORAWSKI (Szkoła Główna Handlowa)

Henrietta NAGY (Kodolányi János University)

Grzegorz OSTASZ (Politechnika Rzeszowska)

Jurij PACZKOWSKI (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)
Paweł SARNA (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Maros SIP (Uniwersytet Preszowski)


REDAKTORZY TEMATYCZNI:

Krzysztof BOCHENEK (filozofia)
Tomasz BOCHNAK (archeologia)
Andrzej BONUSIAK (historia)
 Edyta CZOP (historia)
Witold JEDYNAK (praca socjalna)

Hubert KOTARSKI (socjologia)
 Beata LORENS (historia)
Paweł SIERŻĘGA (historia)
 Katarzyna TRYBAŁA-ZAWIŚLAK (archeologia)
 Krzysztof ŻARNA (nauki o polityce)Wszelkie prawa zastrzeżone: UR Jounal of Humanities and Social Sciences 2017-2021