Site Maker

Witamy na stronie czasopisma naukowego

ISSN 2543-8379

O czasopiśmie

„UR Journal of Humanities and Social Sciences” to kwartalnik naukowy wydawany przez Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Dyscypliną wiodącą dla kwartalnika jest historia.


Do publikacji na łamach kwartalnika artykułów naukowych, polemik, źródeł,  recenzji i sprawozdań zapraszamy naukowców reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe, których zaintersowania badawcze mieszczą się w obszarze nauk humanistycznych.


Gwarancją wysokiego poziomu prezentowanych w kwartalniku prac są: system podwójnego anonimowego recenzowania (double-blind review process), przestrzeganie zasad wykluczających zjawiska ghostwriting i guestautorship, zespół redaktorów tematycznych stanowiących pierwszych wewnętrznych recenzentów zgłaszanych do publikacji tekstów.


Wszystkie materiały przesłane do redakcji  poddawane są na etapie desk review  procedurze antyplagiatowej.


Standardy etyki publikacyjnej i rzetelności naukowej obowiązujące w Kwartalniku są zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics)


 Czasopismo "UR Journal of Humanities and Social Sciences" zostało ujęte w Wykazie Czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z przypisaną liczbą 20 punktów za opublikowany w Kwartalniku artykuł.


Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach IndexCopernicus, CEJSH,  DOAJ, Journal Seek


Czasopismo jest beneficjentem programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie czasopism naukowych" w latach 2019-2020. 


Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej oraz elektronicznej, wersją podstawową jest wersja elektroniczna, językami publikacji są język polski i angielski.


Redakcja

REDAKCJA:


Paweł GRATA – redaktor naczelny

Katarzyna FLISAK – sekretarz redakcji

Jarosław KINAL – członek redakcji
RADA NAUKOWA: 

 

Laura ARDELEAN (Uniwersytet Oradejski)

Aleksander BOBKO (Uniwersytet Rzeszowski)

Sylwester CZOPEK (Uniwersytet Rzeszowski)

Andrij GORBACHYK (Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie)

Petr JÜPTNER (Uniwersytet Karola w Pradze)

Janusz KALIŃSKI (Szkoła Główna Handlowa)

Sławomir KAMOSIŃSKI (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Jozef KAPOSZTA (Uniwersytet Św. Stefana w Godollo)

Despina KARAKATSANI (Uniwersytet Peloponeski, Korynt)

Olga KUTSENKO (Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie)

Markijan MALSKI (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)

Wojciech MORAWSKI (Szkoła Główna Handlowa)

Henrietta NAGY (Tomori Pál College)

Grzegorz OSTASZ (Politechnika Rzeszowska)

Jurij PACZKOWSKI (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)

Maros SIP (Uniwersytet Preszowski)


REDAKTORZY TEMATYCZNI:

Krzysztof BOCHENEK (filozofia)
Tomasz BOCHNAK (archeologia)
Andrzej BONUSIAK (historia)
 Edyta CZOP (historia)
Witold JEDYNAK (praca socjalna)

Hubert KOTARSKI (socjologia)
 Beata LORENS (historia)
Paweł Sierżęga (historia)
 Katarzyna TRYBAŁA-ZAWIŚLAK (archeologia)
 Krzysztof ŻARNA (nauki o polityce)Wszelkie prawa zastrzeżone: UR Humanities and Social Sciecnes 2017