Numer 3(4)/2017

SPIS TREŚCI NUMER 3 (4)/2017

ARTYKUŁY:

JUSTYNA STASZEWSKA
Wpływ przemian kapitalistycznych na strukturę społeczną mieszkańców Pińczowa w latach 1870–1939 

KAROL CHYLAK
Główne kierunki polityki państwa wobec funduszy ubezpieczeń społecznych w II Rzeczypospolitej 

KRZYSZTOF MROCZKOWSKI
Tworzenie lokalnych struktur wojskowych jako brytyjski mechanizm kontroli nad państwami regionu Zatoki Perskiej w latach 60. XX w. 

DOMINIK PORCZYŃSKI
Rola muzeów w budowie konkurencyjności samorządów lokalnych województwa podkarpackiego 

MACIEJ CESARSKI
Niektóre sprzeczności neoliberalnej polityki mieszkaniowej – mechanizmy globalne i Polska 

LILIYA YARMOL
On the right to peaceful assembly as a guarantee of freedom of expression: some reflections on Ukrainian law and practice

VARIA:

Bibliografia publikacji pracowników Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego za rok 2016 (oprac. Katarzyna Flisak) 

RECENZJE:

EDYTA MAJCHER-OCIESA
Wilhelm Gorecki, Rozwój przemysłu na Górnym Śląsku w XVIII i XIX wieku na przykładzie Huty Florian, Silesia Progress, Kotórz Mały 2016, ss. 208
 
DAMIAN KUTYŁA
Ekologiczne postrzeganie świata, red. Leszek Gawor, Artur Górak, Jacek Lejman, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. XI: Ekologiczne postrzeganie świata, Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, Lublin – Radzyń Podlaski 2015, ss. 374 

SPRAWOZDANIA:

ZBIGNIEW LENART
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kulturotwórcza rola samorządu terytorialnego”, Kolbuszowa, 18–19 maja 2017 r. 

DAMIAN WICHEREK
Sprawozdanie z debaty „Polska – Ukraina: wspólnie w Europie”, Rzeszów, 24 maja 2017 r. 

JAROSŁAW KINAL
Sprawozdanie z 4 edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Społeczne i etyczne wymiary przemian”, Rzeszów, 5 maja 2017 r.

MICHAŁ DZIK
Sesja nubiologiczna „Chrześcijanie Nilu i Sahary. Polskie badania archeologiczne średniowiecznego dziedzictwa Sudanu", Rzeszów, 31 maja 2017 r. 

MIRA MALCZYŃSKA-BIAŁY
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie”, Rzeszów, 2 czerwca 2017 r. 

MARCIN BUKAŁA
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej… PRL w latach 1970–1975”. Rzeszów–Łańcut, 7–9 czerwca 2017 r. 

Informacje dla autorów 
Information for the authors