Witamy na stronie czasopisma naukowego

ISSN 2543-8379

O czasopiśmie

„UR Journal of Humanities and Social Sciences” to kwartalnik naukowy wydawany przez Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Dyscypliną wiodącą dla kwartalnika jest historia.


Do publikacji na łamach kwartalnika artykułów naukowych, polemik, źródeł,  recenzji i sprawozdań zapraszamy naukowców reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe, których zainteresowania badawcze mieszczą się w obszarze nauk humanistycznych.


Gwarancją wysokiego poziomu prezentowanych w kwartalniku prac są: system podwójnego anonimowego recenzowania (double-blind review process), przestrzeganie zasad wykluczających zjawiska ghostwriting i guest authorship, zespół redaktorów tematycznych stanowiących pierwszych wewnętrznych recenzentów zgłaszanych do publikacji tekstów.


Wszystkie materiały przesłane do redakcji  poddawane są na etapie desk review  procedurze antyplagiatowej.


Standardy etyki publikacyjnej i rzetelności naukowej obowiązujące w Kwartalniku są zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).


 Czasopismo "UR Journal of Humanities and Social Sciences" zostało ujęte w Wykazie Czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki
 z przypisaną liczbą 70 punktów za opublikowany w Kwartalniku artykuł.


Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach IndexCopernicus, CEJSH, DOAJ, Journal Seek.


Czasopismo jest beneficjentem programu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Rozwój Czasopism Naukowych" (2022-2024).


Kwartalnik był uczestnikiem programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie czasopism naukowych"
w latach 2019-2020.


Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej oraz elektronicznej, wersją podstawową jest wersja elektroniczna, językami publikacji
są język polski i angielski.

Redakcja

REDAKCJA:


Paweł GRATA – redaktor naczelny

Katarzyna FLISAK – sekretarz redakcji

Jarosław KINAL – członek redakcji


RADA NAUKOWA: 

 

Laura ARDELEAN (Uniwersytet Oradejski)

Aleksander BOBKO (Uniwersytet Rzeszowski)

Sylwester CZOPEK (Uniwersytet Rzeszowski)

Andrij GORBACHYK (Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie)
Damian GUZEK (Uniwersyet Śląski w Katowicach)

Agnieszka HESS (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Petr JÜPTNER (Uniwersytet Karola w Pradze)

Janusz KALIŃSKI (Szkoła Główna Handlowa)

Sławomir KAMOSIŃSKI (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Jozef KAPOSZTA (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences)

Despina KARAKATSANI (Uniwersytet Peloponeski, Korynt)

Olga KUTSENKO (Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie)

Markijan MALSKI (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)

Wojciech MORAWSKI (Szkoła Główna Handlowa)

Henrietta NAGY (Milton Friedman University Kodolányi János University)

Grzegorz OSTASZ (Politechnika Rzeszowska)

Paweł SARNA (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Maros SIP (Uniwersytet Preszowski)


Media społecznościowe czasopisma

Wszelkie prawa zastrzeżone: UR Jounal of Humanities and Social Sciences 2017-2023