Procedury recenzyjno-wydawnicze

Licencje wydawnicze

Czasopismo UR Journal of Humanities and Social Sciences jest czasopismem zgodnym z pardygmatem Open Access. 


Artykuły udostępniane na stronie czasopisma są udostępniane zgodnie z licencją Creative Commons  CC BY-NC-ND 3.0 PL


Numery drukowane są dostępne do zakupu w Wydawnictwie Uniwersytetu Rzeszowskiego


Cyfrowe wersje artykułów są dostępne również w Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wszelkie prawa zastrzeżone: UR Journal of Humanities and Social Sciences 2017-2021