SPIS TREŚCI NUMER 3 (8)/2018

ARTYKUŁY
PAWEŁ GRATA
Krucjata antyalkoholowa w Sejmie Ustawodawczym i jej efekty (1919–1922)

IRENEUSZ BIENIECKI, IZABELA SZKURŁAT
Charakterystyka jednostek pływających Flotylli Pińskiej Polskiej Marynarki Wojennej i możliwości ich wykorzystania

ADRIANA MERTA-STASZCZAK
Konfiskata majątku poniemieckiego i opuszczonego na Dolnym Śląsku przez instytucje państwowe w latach 1945–1956

ARKADIUSZ MACHNIAK
Profilaktyka kontrwywiadowcza w działalności Wojskowej Służby Wewnętrznej w latach 1957–1990

ANNA KOŁOMYCEW
Partnerstwa jako instrument partycypacji publicznej? Przykład lokalnych grup działania

HUBERT KOTARSKI
Jak badać kondycję kapitału społecznego – doświadczenia i postulaty badawcze na przykładzie Rzeszowskiej Diagnozy Społecznej

RECENZJE
BARTŁOMIEJ K. KRZYCH
Karl Jaspers, Idea uniwersytetu, przeł. W. Kunicki, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2017, ss. 191; Bogusław Śliwerski, Turystyka habilitacyjna Polaków na Słowację w latach 2005–2016. Studium krytyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, ss. 256. Idee uniwersytetu i etos badacza

DAMIAN KUTYŁA
Leszek Gawor, Ekoszkice, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, ss. 220

GRAŻYNA WOŹNY
Bogumił M. Woźniakowski, Szkice z historii polskiej masonerii, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2018, ss. 104

SPRAWOZDANIA
JAROSŁAW KINAL
Sprawozdanie z 5. edycji międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Społeczne i etyczne wymiary przemian”, Rzeszów, 17 września 2018 r.

BARTOSZ PASTERSKI
Start projektu naukowego „W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX–XXI wieku”


Informacje dla autorów 
Information for the authors