SPIS TREŚCI NUMER 4 (9)/2018

ARTYKUŁY
DANIEL KOREŚ
Wpływ Oddziału III Operacyjnego Sztabu Głównego Wojska Polskiego na rozwój komunikacji drogowej w Polsce w latach 1935–1939. Przyczynek do zagadnienia

KRZYSZTOF MROCZKOWSKI
Polityka niespójności – brytyjskie plany militarno-polityczne względem Bliskiego Wschodu w 1956 r.

MYKOLA TURANSKYI
The impact of pro-russian public organizations and parties on the annexation of the Crimea by the Russian Federation

DOMINIK BORATYN
Wizerunek kandydatów na urząd prezydenta miasta Rzeszowa na portalu społecznościowym Facebook a preferencje wyborcze elektoratu

BARTŁOMIEJ K. KRZYCH
Ksiądz Augustyn Jakubisiak – postać niezwykła. Tłumaczenie wspomnień José-Marie Boucheta wraz z komentarzem

PRO MEMORIAM
MIECZYSŁAW JANOWSKI
Janowi Malczewskiemu w dowód serdecznej pamięci i głębokiego uszanowania

RECENZJE
ARKADIUSZ MACHNIAK
W sieci. Powojenne polskie siatki wywiadowcze (AK-NIE-WiN,PSZ) w latach 1944–1955, red. M. Bachta, Wyd. INP – Komisja Ścigania Zbrodni prze-ciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2016, ss. 502

SPRAWOZDANIA
MARTA POŁTOWICZ-BOBAK
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Magdalenian: chronology – territory – settlement structures”, Rzeszów, 18–20 września 2018 r.

PAWEŁ KORZENIOWSKI
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Wyzwania polityki bezpieczeństwa. Historia i współczesność”, Lwów, 18–19 października 2018 r.

PAWEŁ GRATA
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Oblicza Niepodległej – państwo i społeczeństwo. W 100-lecie odrodzenia Rzeczypospolitej”, Kraków, 25–26 października 2018 r.

JAROSŁAW KINAL
Sprawozdanie z konferencji XX lat Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ pt. „Wiedza. Komunikacja. Działanie”, Kra-ków, 25–26 października 2018 r.

Wykaz recenzentów nr 1(6)/2018 – 4(9)/2018

Informacje dla autorów 
Information for the authors