SPIS TREŚCI NUMER 3(12)/2019

ARTYKUŁY

DARIUSZ BOBAK, MARTA POŁTOWICZ-BOBAK
Przyczynek do poznania środkowej epoki kamienia w Polsce środkowo-wschodniej. Mezolityczne stanowisko Pulki 1 w dolinie Wisły pod Puławami

PIOTR FRANASZEK
Działania Krajowego Towarzystwa Naftowego na rzecz postępu w przemyśle naftowym Galicji na przełomie XIX i XX w.

WACŁAW WIERZBIENIEC
Why did the Jewish combatants need Union of Jews Participants of Combat for Polish Independence in the Second Polish Republic?

JOLANTA SKIERSKA
„Alkohol jest wybitną trucizną nerwową”. Nadużywanie alkoholu w Polsce powojennej na przykładzie Zielonej Góry w latach 1950–1956

DARIUSZ TOMASZ GRALA
Przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym pochodzenia polonijnego jako enklawa kapitalizmu w PRL i „inkubator przedsiębiorczości” liderów biznesu w III RP

SŁAWOMIR KAMOSIŃSKI
Birth and development of the computer game industry in Poland. Analysis of selected cases

VERONIKA KOLAŘÍKOVÁ
Nationalism, modernity, museums. Inspiration by the theory of Ernst Gellner

MAREK A. MOTYKA
Od napojów energetyzujących do narkotyków. Nowe wyzwania polityki prewencyjnej

RECENZJE

EDYTA MAJCHER-OCIESA
Damian K. Markowski, Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918, Kraków 2019, Wydawnictwo Literackie, ss. 476

SPRAWOZDANIA

AGNIESZKA KAWALEC
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Mobilność w Galicji 1772–1914”, Iwonicz, 15–16 października 2019 r.

MIRA MALCZYŃSKA-BIAŁY, MACIEJ MILCZANOWSKI, KRZYSZTOF ŻARNA
Sprawozdanie z II Międzynarodowego Kongresu Praw Człowieka, Rzeszów, 16–17 października 2019 r.

JAROSŁAW KINAL
Sprawozdanie z drugiej edycji konferencji naukowej „Wiedza. Komunikacja. Działanie. Komunikowanie interdyscyplinarne”, Kraków, 17–18 października 2019 r. 

Informacje dla autorów 
Information for the authors