Numer 1/2016

SPIS TREŚCI NUMER 1/2016

Od Redakcji 
From the Editors 

ARTYKUŁY

WOJCIECH PASTERKIEWICZ, DARIUSZ BOBAK, MARTA POŁTOWICZ- -BOBAK
Przypadkowe odkrycia zabytków pradziejowych jako zagrożenia i szanse dla badań archeologicznych na przykładzie kolekcji artefaktów krzemiennych z Łęk Dukielskich

FILIP MARCINIAK
Obrządek pogrzebowy w mezolicie na ziemiach polskich  

ANDRIJ KHARUK
Pociągi pancerne w Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej (listopad 1918 - listopad 1920) 

OSKAR DOHLE
Slaves for Hitler’s war. Polish forced labourers in Salzburg during World War II 

MAGDALENA ŁOBOS-KUBIŚ
Opieka społeczna w Przemyślu w pierwszych latach po wyzwoleniu (1944¬-1950) 

DARIUSZ JAROSZ
From the apartment for the worker to the apartment for Kovalsky: concepts and realities of housing in Poland in years 1918-1939 and 1944-1989 

SŁAWOMIR KAMOSIŃSKI
Bezpieczeństwo państwa w exposé polskich premierów od Tadeusza Mazowieckiego do Beaty Szydło

ARTYKUŁY RECENZYJNE

PAWEŁ GRATA
Ochrona pracy w okresie międzywojennym w Polsce. Studium historyczno-prawne, red. K. Dąbrowski, S. Kwiecień, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 287 

ARKADIUSZ MACHNIAK
Wojsko w Polsce „Ludowej". Studia i materiały IPN, red. nauk. R. Klementowski, J. Nowosielska-Sobel, P. Piotrowski, G. Strauchold, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, Wrocław 2014, ss. 308 

SPRAWOZDANIA

ANDRZEJ PIECZEWSKI
Komunikat z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Rola kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich”, Drohiczyn, 29-30 września 2016 r 

ANNA KOŁOMYCEW
Sprawozdanie z seminarium naukowego pt. „Współpraca na obszarze pogranicza polsko-słowackiego. Instrumenty, doświadczenia i perspektywy”, Rzeszów 24 października 2016 r 

AGNIESZKA PAWŁOWSKA
International conference “Images of Europe in Transition”, Kiev/Ukraine, 25th-26th November 2016. Conference report.

KRYSTYNA LEŚNIAK-MOCZUK
Forum Mediów Regionalnych, Rzeszów, 26 listopada 2016 r 

JAKUB KWAK
Sesja naukowa „Arcybiskup Ignacy Tokarczuk - doktor honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Rzeszów, 19 grudnia 2016 r 

Informacje dla autorów 
Information for the Authors