SPIS TREŚCI NUMER 1 (6)/201

ARTYKUŁY

BARTOSZ WRÓBLEWSKI
Brytyjskie spojrzenie na rolę Żydów i Arabów w Palestynie w okresie powstawania Państwa Izrael w latach 1946–1948 

DARIUSZ GRALA
Refinansowanie zobowiązań kredytowych w warunkach niewypłacalności państwa na przykładzie PRL w latach 1981–1983. Fiasko planu ograniczenia zadłużenia Polski w świetle uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych 

PAWEŁ KUCA
Spór o lustrację dziennikarzy w Polsce w okresie IV Rzeczpospolitej 

KRZYSZTOF JAMROŻY
Praca socjalna z osadzonymi w więzieniach – realne założenie czy mglisty postulat?

ANDRII SLIUSARENKO
Conceptual organizational and functional models of the army special operations forces in the leading NATO countries 

NATALIIA KARPCHUK
European Union information security practice: a ukrainian prospect 

RECENZJE

BARTŁOMIEJ K. KRZYCH
Michał Heller, Jak być uczonym, wyd. II, wybór i opracowanie Małgorzata Szczerbińska-Polak, Copernicus Center Press, Kraków 2017, ss. 70; Michał Heller, Moralność myślenia, wyd. III rozszerzone, Copernicus Center Press, Kraków 2015, ss. 120 

SPRAWOZDANIA

HUBERT KOTARSKI
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Aktualne problemy społeczno-ekonomiczne polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej”, Rzeszów – Lwów 15–17 listopada 2017 r

DOMINIK BORATYN
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Świat (po)rewolucji cyfrowej – edycja II”, Rzeszów, 12 grudnia 2017 r

KAROLINA CYNK
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Teksty – obrazy – performanse. Auto_bio_grafia na granicy doświadczenia życia codziennego, nauki i sztuki”, Rzeszów, Sanok, 11–13 stycznia 2018 r

NATALIA MAZUR
X Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu
Informacje dla autorów 
Information for the authors