Numer 4(5)/2017

SPIS TREŚCI NUMER 4 (5)/2017

ARTYKUŁY:

GRAŻYNA WOŹNY
„Powstanie ropczyckie” w wybranej prasie międzywojennej 

EDYTA CZOP, KRZYSZTOF MROCZKOWSKI
Między mitycznym antysemityzmem, politycznym pragmatyzmem i sojuszem, którego oficjalnie nie było. Wybrane aspekty współpracy polskich władz wojskowych i żydowskiej prawicy w latach 1938–1944 

BARTOSZ KUŁAN
Konspiracyjna działalność Ireny Wirszyłło (1903–1944) – strażniczki więziennej z Pawiaka i Aresztu Centralnego w Warszawie 

PAWEŁ GRATA
Odbudowa polskiej polityki społecznej w okresie istnienia Rządu Tymczasowego (styczeń – czerwiec 1945) 

KAMIL WROTKOWSKI
Odrzucona propozycja produkcji napoju Coca-Cola w Polsce. Przyczynek do badań 

TADEUSZ JANICKI
Związek Niemieckich Chłopów (DBV) i jego wpływ na politykę rolną RFN w latach 1949–1969 

VARIA
TADEUSZ KENSY
Uwagi do artykułu Małgorzaty Gliwy W orbicie KOR-u. Początki opozycji demokratycznej w Polsce południowo-wschodniej

RECENZJE
TOMASZ KOSIEK
Charles King, Odessa. Geniusz i śmierć w mieście snów, przekł. Hanna Pustuła- -Lewicka, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016, ss. 314 

ARKADIUSZ MACHNIAK
Iwona Kienzler, Krwawa Luna i inni. Prokuratorzy i śledczy systemu stalinowskiego w Polsce, Warszawa 2016, Wyd. Bellona, ss. 262 

SPRAWOZDANIA

PAWEŁ KORZENIOWSKI
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Człowiek i technika w najważniejszych bitwach wojen światowych XX wieku ”, Lwów, 15–16 czerwca 2017 r

MARIOLA KINAL
Sprawozdanie z 2. edycji międzynarodowej konferencji naukowej „Psychologiczne i społeczne aspekty pracy socjalnej”, Rzeszów, 30 czerwca 2017 r. 

PAWEŁ GRATA
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Centralny Okręg Przemysłowy. W kierunku innowacyjnej gospodarki w Polsce. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, Stalowa Wola, 8 września 2017 r. 

MAREK DELONG
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Współczesna polityka bezpieczeństwa – aspekty militarne i społeczno-gospodarcze”, Rzeszów, 17–18 października 2017 r

BARTOSZ PASTERSKI
Sprawozdanie z konferencji naukowej „80 lat Centralnego Okręgu Przemysłowego. Od projektu Eugeniusza Kwiatkowskiego do procesów modernizacyjnych początku XXI wieku”, Rzeszów, 13–14 listopada 2017 r.

BEATA JAMRÓGIEWICZ
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Zagracone gniazdo rodzinne – pokoleniowa zmiana wchodzenia w dorosłość”, Rzeszów, 15 listopada 2017 r.

KAROL PIĘKOŚ
Sprawozdanie z działalności Samorządu Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2016/2017

Wykaz recenzentów nr 1(1)/2016 – 4(5)/2017 


Informacje dla autorów 
Information for the authors