SPIS TREŚCI NUMER 4(13)/2019

ARTYKUŁY

MAŁGORZATA KONOPNICKA
Struktura społeczna i pochodzenie terytorialne uczniów Realschule w Sulechowie w latach 1787–1873 w świetle drugiej części księgi Sprawy szkolne z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

MARIOLA HOSZOWSKA
W trosce o polską wieś. Księżna Izabela Czartoryska i jej dydaktyczna opowieść o mieszkankach Dobromila. Z dziejów Macierzy Polskiej we Lwowie na przełomie XIX i XX wieku

EWA CUBER-STRUTYŃSKA
Sprawa bombardowania KL Auschwitz w świetle wybranych opracowań

BOHDAN HALCZAK
Nabór pracowników do państwowych gospodarstw rolnych w województwie zielonogórskim w latach 1950–1956

GRZEGORZ BONUSIAK
Między nauką a szacunkiem dla zmarłych. Konflikt o szczątki Saamów w Szwecji

ELŻBIETA NIEROBA
Muzeum jako instytucja odpowiedzialna społecznie. Rola muzeum w debacie na temat zmian klimatycznych

MARCIN DĘBICKI
Wyczytane z rozkładu jazdy. Transgraniczne połączenia kolejowe Polski – portret ilościowy i wstępne tropy interpretacyjne

MAREK WÓDKA
Anthony D. Smith’s idea of the nation. Controversy around definitions 

SPRAWOZDANIA

WIOLETTA ZAWITKOWSKA
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Plus ratio quam vis. Profesor Jerzy Lesław Wyrozumski (1930 2018)”, Rzeszów, 4 listopada 2019 r.

JAROSŁAW KINAL
Sprawozdanie z ósmej edycji międzynarodowej konferencji naukowej „Nova Socialna Edukacia Cloveka”, Preszow, 19 listopada 2019 r.

DARIUSZ KRÓL
20-lecie utworzenia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Konferencja „Rubieże kultur – kultury rubieży. Z badań nad archeologią Europy Środkowo-Wschodniej od młodszej epoki kamienia do wczesnej epoki żelaza”, Rzeszów, 2–3 grudnia 2019 r.

BARTOSZ PASTERSKI
Sprawozdanie z konferencji „Procesy modernizacyjne w Drugiej Rzeczypospolitej”, Stalowa Wola, 5–6 grudnia 2019 r.

Wykaz recenzentów nr 1(10)/2019–4(13)/2019

Informacje dla autorów 
Information for the authors