SPIS TREŚCI NUMER 2(11)/2019

ARTYKUŁY

JERZY KUZICKI
Duchowni i duszpasterstwo polskiej emigracji w krajach Europy Zachodniej w I połowie XIX wieku. Przegląd problematyki badawczej

TOMASZ GŁOWIŃSKI
Koniec kresowego świata – miasteczko Wołożyn i jego dzieje do 1941 r.

JOANNA JAROSZYK-PAWLUKIEWICZ
System kontroli informacji w Hiszpanii w latach 1939–1945

MARCELI TURECZEK
Zabytkowe dzwony z terenów Polski zachodniej i północnej. Problemy badań na tle problematyki strat dóbr kultury

KRZYSZTOF MROCZKOWSKI
Duńczycy w szeregach armii brytyjskiej w Mandacie Palestyny w latach 1946–1948

ROBERT SKOBELSKI
Problem suwerenności Polski w okresie przemian polskiego października i kampanii przed wyborami do Sejmu PRL w 1957 roku

MARTA SARA STEMPIEŃ
Intensyfikacja przemocy w Nigerii – terroryzm czy walka o zasoby naturalne? Kontrowersje związane z konfliktem między społecznościami koczowniczymi a osiadłymi

MACIEJ ULITA
Evolution of ethical standards in the press policy of public higher education institutions

RECENZJE

PAWEŁ GRATA
Michał Gabriel Woźniak, Gospodarka Polski 1918–2018. Tom 1: W kierunku zintegrowanego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, ss. 230 

SPRAWOZDANIA

SABINA REJMAN
Sprawozdanie z konferencji „Symbols of Modernity. International workshop”, Rzeszów, 15–16 maja 2019 r.

BEATA JAMRÓGIEWICZ
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Niecodzienna codzienność. Niepełnosprawność – choroba – starość doświadczana w rodzinie”, Rzeszów, 5 czerwca 2019 r. 

Informacje dla autorów 
Information for the authors