SPIS TREŚCI NUMER 1 (14)/20

ARTYKUŁY

MARCIN STARZYŃSKI
„W zakresie historii średniowiecznej zapowiadał się jako gwiazda pierwszej klasy…” – o Romanie Grodeckim (1889–1964), uniwersyteckim mistrzu Jerzego Wyrozumskiego 

JOANNA RUSIN
Bohater w epoce „twardochodów”. Kreacja Romualda Traugutta w powieści Orzeł bielszy niż gołębica Konrada T. Lewandowskiego

KRZYSZTOF BROŃSKI
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Urzędników Prywatnych we Lwowie jako podmiot ekonomii społecznej (zarys problematyki)

ŁUKASZ OSPARA
Udział duchowieństwa rzymskokatolickiego diecezji kieleckiej w kampanii wyborczej Stronnictwa Narodowego w wyborach 1930 roku 

JERZY GAPYS
Niemiecka polityka gospodarcza wobec ziemiaństwa w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945 

ELŻBIETA RĄCZY
Stosunki polsko-żydowskie we wschodniej części dystryktu krakowskiego w latach 1942–1944/1945. Kilka uwag o stanie badań i jego przyczynach

EDYTA CZOP
„Co, znów się mają odbyć wybory, czy te co były w lecie się nie udały?” Wybory parlamentarne 1947 r. w świetle plotek i pogłosek 

JAKUB KUJAWA
Między propagandą a rzeczywistością – obraz hoteli pracowniczych na przykładzie regionu Kujaw i Pomorza 1950–1980 

RECENZJE

MAREK BIAŁOKUR
Patryk Tomaszewski, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919– 1939. Studium z dziejów organizacji i postaw ideowych studentów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018, ss. 615

SPRAWOZDANIA

PAWEŁ BOROWY
Conference report: Theory and practice in former medicine. Opposition or cooperation?, Wrocław, 14 December 2019 


Informacje dla autorów 
Information for the authors