SPIS TREŚCI NUMER  4(25)/2022

ARTYKUŁY

JAROSŁAW KUCZER
Baronowie w przedstawicielstwach reprezentanckich i administracji Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego na poziomie centralnym i lokalnym pozostającym pod bezpośrednim panowaniem dynastii Habsburgów w czasach nowożytnych (XVI–XVIII w.)

MARIUSZ SKIBA
Zwalczanie bandytyzmu w zachodnich powiatach Małopolski w pierwszych latach niepodległości (1918–1921)

PAWEŁ SARNA
Ten obcy z pierwszej strony. Funkcje perswazyjne fotografii w prasie okresu Polski ludowej na przykładzie „Odry” w latach 1945–1950

JOANNA JAROSZYK
Narodowy Plan Stabilizacyjny z 1959 roku jako próba przezwyciężenia kryzysu gospodarczego w Hiszpanii 

ANNA JAMROZEK-SOWA
„Chłop przypomina wielkiego poetę”. O debiucie prozatorskim pisarza tematu chłopskiego – Romana Turka 

REGINA PACANOWSKA
Rozwój sieci handlowej Dino na tle przemian w detalicznym handlu spożywczym w Polsce po 1989 roku

AGNIESZKA HESS, KRZYSZTOF HWASZCZ
Językoznawstwo korpusowe w badaniach medioznawczych – ujęcie historyczne i praktyczne 

WERONIKA ŚWIERCZYŃSKA-GŁOWNIA, EDYTA ŻYREK-HORODYSKA
Transmedialne podróże ze smakiem. Historia i specyfika kulinarnego trawelebrytyzmu jako produktu kultury medialnej 

SPRAWOZDANIA

BARTOSZ PASTERSKI 
Sprawozdanie z konferencji naukowej Central European Congress of Economic History. Modernization processes in younger Europe, Rzeszów, 28–29 listopada 2022 r. 

Wykaz recenzentów nr 1(22)/2022-4(25)/2022

Informacje dla autorów 
Information for the authors