SPIS TREŚCI NUMER 2 (7)/2018

ARTYKUŁY

EDYTA MAJCHER-OCIESA
Wynagrodzenia personelu zarządzającego przedsiębiorstw w województwie lwowskim w latach 30. XX wieku w świetle źródeł Ministerstwa Skarbu 

ANNA JANICKA
Kredytowanie gospodarstw rolnych w województwie krakowskim w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej 

DARIUSZ GRALA
Kondycja gospodarcza Polski na tle europejskim w latach 1990–2004 w aspekcie wykorzystania czynników produkcji 

MILENA PALCZEWSKA
The essence of interdisciplinary research 

ANTONINA MYTKO
Problems of information space protection and national information security in the conditions of the information democracy 

VARIA 

KATARZYNA FLISAK
Bibliografia publikacji pracowników Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego za rok 2017 

RECENZJE

BARTŁOMIEJ K. KRZYCH
Andrzej Niemczuk, Filozofia praktyczna. Studia i szkice, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ss. 342 

GRAŻYNA WOŹNY
Krzysztof Woźniakowski, Polskie czasopiśmiennictwo uchodźcze na Wę-grzech 1939–1945, Wydawnictwo Scriptorium, Opole 2016, ss. 443 

SPRAWOZDANIA

ANNA KOŁOMYCEW
Sprawozdanie z konferencji naukowej Polityki publiczne – uwarunkowania, dylematy, instrumentarium, 17–18 maja 2018 r., Lublin

JAROSŁAW KINAL
Sprawozdanie z konferencji Komunikowanie i media w dialogu obywatelskim, 17–18 maja 2018 r., Kraków

DOMINIK BORATYN
Sprawozdanie z I Międzynarodowego Kongresu Praw Człowieka – Prawa człowieka i ich ochrona, 22–23 maja 2018 r., Rzeszów 

BEATA JAMRÓGIEWICZ
Sprawozdanie z konferencji naukowej Socjologia – szkoły, paradygmaty, kierunki badań. Warsztaty mistrzów – edycja 2018, 5 czerwca 2018 r., Rzeszów 

Informacje dla autorów 
Information for the authors